Dotacja

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
 
Nazwa projektu: Poprawa jakości turystycznej regionu oraz konkurencyjności firmy TROPIX
Jarosław Brzoza poprzez utworzenie stołówki studenckiej, WND--RPSL.03.01.01-00-151/10-02
 
Wartość całkowita projektu: 364 912,98 zł 
Wartość dofinansowania: 60,00 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 173 465,40 zł
Nazwa Beneficjenta: TROPIX Jarosław Brzoza
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl